bomstal facebook bomstal twitter bomstal gplus rss         roman magyar angol


Gratuit transport si montaj! Garaj mobil, usoare garaj

 

ţarcuri pentru câini.

 

Gratuit transport si montaj! Garaj mobil, usoare garaj

 

Ultimele ştiri

2019.06.17.
NOU!
Oferim livrare rapidă prin serviciu de curierat pentru țarcuri pentru câine!

2019.06.17.
Produse aflate pe stoc, cu livrare rapidă
NOU!
De acum avem următoarele produse pe stoc, cu livrare rapidă:
Țarc pentru câini de 3X2m la prețul de 2200 RON;
Țarc pentru câini de 4X2m la prețul de 3098 RON;
Țarc pe...

 

Chestionar / Studiu

Sunteţi mulţumit de site-ul nostru?
sunt foarte mulţumit 2342
sunt mulţumit 34
nu sunt mulţumit 111
nu ştiu 11
Unde aţi auzit de noi?
pe internet 4988
în reclame tipărite 16
de la cunoştiinţe 16
din alte surse 11

 

 

 

REGULAMENT DE PRESTARE DE SERVICII DE NEWSLETTER (Buletin informativ F.P.U.H. BOMSTAL)

 1. Prevederi generale.

 2. Comandarea Buletinului informativF.P.U.H. BOMSTAL

 3. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 4. Condițiile de furnizare a Buletinului informativF.P.U.H. BOMSTAL

 5. Renunţarea la Buletinul informativF.P.U.H. BOMSTAL

 6. Modul de plasare a reclamațiilor

 7. Prevederi finale


1. Prevederi generale.

 1. Editorul newsletter-ului „Buletin informativ F.P.U.H. BOMSTAL” esteF.P.U.H. BOMSTAL,cu sediulSzczyrzyc (Polonia); la adresa: 64, 34-623 Szczyrzyc; având CIF: PL 737 100 82 41;(denumită în continuare F.P.U.H. BOMSTAL).

 2. Obiectul serviciilor de newsletter privind Buletinul informativF.P.U.H. BOMSTAL îl reprezintă transmiterea de cătreF.P.U.H. BOMSTAL, prin intermediul poștei electronice, cu acordul utilizatorului, gratuit, periodic, nu mai des de o dată pe săptămână, la adresa de internet indicată de utilizatorul paginii de internet, a unui buletin informativ care conține informații despre ofertaF.P.U.H. BOMSTAL și a societăților afiliate, despre evenimente și orice alte informații, care ar putea avea legătură cu activitatea comercială aF.P.U.H. BOMSTAL și a societăților afiliate (denumit în continuare Buletin informativF.P.U.H. BOMSTAL), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și cu prevederile legale aplicabile.

 3. Orice persoană fizică, persoană juridică sau unitate administrativă cu personalitate juridică (denumită în continuare Utilizator al serviciului sau abonat) se poate abona la Buletinul informativF.P.U.H. BOMSTAL.

2. Comandarea Buletinului informativF.P.U.H. BOMSTAL

 1. Pentru a se abona la serviciul de Buletin informativF.P.U.H. BOMSTAL, Utilizatorul paginii de internet trebuie să se înregistreze. Înregistrarea se realizează în modul următor:

  • Utilizatorul paginii de internet trebuie să introducă, adresa de poștă electronică la care poate fi trimis Buletinul informativF.P.U.H. BOMSTAL accesând butonul „Vă putem ajuta?” din secțiunea de cumpărare produse a paginii www.bomstal.ro;

  • Se bifează câmpul „Doresc să primesc newsletter-ul Bomstal "

  • Faceți clic în câmpul „Trimite.”

 2. Comandarea serviciului de furnizare a Buletinului informativF.P.U.H. BOMSTAL este posibilă și prin marcarea câmpului "Da, doresc să primesc buletinul informativ al paginii de internetF.P.U.H. BOMSTAL, în format electronic", în formularul de înregistrare completat la înregistrarea cliențilorF.P.U.H. BOMSTAL. Făcând clic pe butonul „Trimite” - înregistrarea este finalizată - iar acest lucru înseamnă încheierea unui contract de prestare de servicii de furnizare a Buletinului informativF.P.U.H. BOMSTAL, cuF.P.U.H. BOMSTAL.
 3. ObligațiileF.P.U.H. BOMSTAL privind prestarea serviciilor de furnizare a Buletinului informativ TME rezultă exclusiv din prevederile prezentului Regulament, precum și din prevederile legale aplicabile.

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Înregistrarea Utilizatorului paginii de internet ca abonat al Buletinului informativF.P.U.H. BOMSTAL este similară cu exprimarea acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (adresa de e-mail) de cătreF.P.U.H. BOMSTAL, în calitate de administrator, în conformitate cu Legea din data de 29 august 1997, privind protejarea datelor cu caracter personal (cf. M. Of. din 2002, Nr. 101, poz. 926 cu modificările ulterioare), Utilizatorul paginii de internet beneficiind de toate drepturile care îi sunt conferite prin această lege în acest sens.

 2. Datele cu caracter personal, furnizate de persoanele abonate la Buletinul informativF.P.U.H. BOMSTAL (adresă de e-mail) nu vor fi dezvăluite unor terțe persoane, cu excepția operatorului sistemului informatic, prin intermediul căruia vor fi prestate serviciile de furnizare a Buletinului informativF.P.U.H. BOMSTAL şi nici nu vor fi utilizate în alt scop, decât pentru prestarea serviciilor de furnizare a Buletinului informativF.P.U.H. BOMSTAL.

 3. Retragerea acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului paginii de internet, de cătreF.P.U.H. BOMSTAL este similară cu renunțarea la serviciile de furnizare a Buletinului informativF.P.U.H. BOMSTAL, prezentate în prezentul Regulament. Ștergerea adresei de email din lista de mailing se va face în modul descris la punctul 5.

 4. DeoareceF.P.U.H. BOMSTAL dorește să asigure servicii la cele mai înalte standarde,F.P.U.H. BOMSTAL a elaborat o Politică de Confidențialitate, în care sunt cuprinse informații privind, printre altele, condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, de cătreF.P.U.H. BOMSTAL.

4. Condițiile de furnizare a Buletinului informativF.P.U.H. BOMSTAL

 1. F.P.U.H. BOMSTAL transmite abonatului la Buletinul informativF.P.U.H. BOMSTAL, mesaje având legătură cu prestarea serviciilor de newsletter, la adresa de email furnizată de abonat, la care trebuie trimis Buletinul informativF.P.U.H. BOMSTAL.

 2. Utilizatorul paginii de internet poate beneficia de serviciile de furnizare a Buletinului informativF.P.U.H. BOMSTAL, doar dacă are o adresă de email activă, configurată în mod corespunzător și, de asemenea, doar dacă dispune de un calculator conectat la internet.

 3. Fiecare Buletin informativF.P.U.H. BOMSTAL conține:

  • Informații despreF.P.U.H. BOMSTAL în calitate de editor
  • Cuprins
  • Informații despre modul în care se poate renunța la serviciile de furnizare a Buletinului informativF.P.U.H. BOMSTAL
 4. Utilizatorul paginii de internet care decide să se înscrie pe lista abonaților care primesc Buletinul informativF.P.U.H. BOMSTAL își exprimă acordul de a primi materiale de marketing pe cale electronică, în conformitate cu art. 8 al. 1 din Legea din data de 18 iulie 2002, privind prestarea de servicii pe cale electronică (M. Of. nr. 144 poz. 1204 din 2002), sub forma Buletinului informativF.P.U.H. BOMSTAL.

 5. Conținutul Buletinului informativF.P.U.H. BOMSTAL este protejat prin lege, Abonații neavând dreptul de a utiliza conținutul Buletinului informativ TME în niciun alt scop, decât acela de a-l citi.

5. Renunțarea la Buletinul informativF.P.U.H. BOMSTAL

 1. Clientul poate are dreptul de a renunța în orice moment la serviciile de furnizare a Buletinului informativF.P.U.H. BOMSTAL.

 2. Încetarea contractului de prestare de servicii de furnizare a Buletinului informativF.P.U.H. BOMSTAL se poate face în modul următor:
  a) Prin accesarea linkului de dezabonare din Buletinului informativF.P.U.H. BOMSTAL.

b) exprimarea în scris, de către Abonat, a dorinței de ștergere a adresei de poștă electronică la care este trimis Buletinul informativF.P.U.H. BOMSTAL, pe adresa office@bonstal.ro prin care, în termen de 5 zile lucrătoare i se va șterge adresa de poștă electronică din lista de mailing.

6. Modul de plasare a reclamațiilor

 1. Abonații la Buletinul informativ TME au dreptul de a face reclamații pe probleme privind prestarea serviciilor de furnizare a Buletinului informativF.P.U.H. BOMSTAL.

 2. Reclamațiile trebuie trimise prin email, la adresa: office@bomstal.ro, în termen de 7 zile de la data apariției evenimentului care stă la baza reclamației. Reclamațiile depuse după acest termen nu vor fi luate în considerare deF.P.U.H. BOMSTAL:

 3. Reclamația trebuie să conțină: adresa de email a reclamantului (la această adresă va fi trimis răspunsul la reclamație), conținutul reclamației și motivele care stau la baza acesteia, precum și o propunere de soluționare a problemei.

 4. Reclamația se consideră acceptată în termen de 14 zile de la data primirii. Răspunsul la reclamație este trimis la adresa de email de la care a fost trimisă reclamația.

7. Prevederi Finale

 1. Prezentul regulament intră în vigoare în momentul publicării sale pe pagina de internet aF.P.U.H. BOMSTAL.

 2. TME poate modifica prezentul Regulament în orice moment, în vederea actualizării sale, în cazul modificării procedurilor adoptate de cătreF.P.U.H. BOMSTAL. Modificările aduse Regulamentului intră în vigoare din momentul publicării lor pe pagina de internet aF.P.U.H. BOMSTAL.

 3. F.P.U.H. BOMSTAL își rezervă dreptul de rezilia contractul de prestare de servicii de furnizare a Buletinului informativ TME, informând Abonatul cu 7 zile înainte de reziliere.

 4. În cazul încălcării de către Abonat a prevederilor Regulamentului sau a obligațiilor prevăzute de lege,F.P.U.H. BOMSTAL are dreptul de a înceta imediat prestarea de servicii de furnizare a Buletinului informativF.P.U.H. BOMSTAL.

 5. Legislația aplicabilă tuturor raporturilor juridice rezultate din prezentul Regulament este legislația din Polonia. Toate litigiile vor fi soluționate de tribunalul competent.

 6. În cazul oricăror nelămuriri privind prestarea serviciilor de furnizare a Buletinului informativF.P.U.H. BOMSTAL, ne puteți contacta la adresa de email: office@bomstal.ro, sau ne puteți scrie la adresa:F.P.U.H. BOMSTAL com. Bodoc nr. 104, 527035 Jud. Covasna.